Upravit stránku

Rozvoj zaměstnanců společnosti Východočeské plynárenské strojírny, a.s.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/35.01669
Částka: 3 867 864,00 Kč
Doba realizace projektu: 15. prosinec 2010 až 14. prosinec 2012

Popis projektu
Projekt realizuje systematický rozvoj zaměstnanců formou obecného i specializovaného vzdělávání. Projekt vychází z analýz rozvoje zaměstnanců za předchozí léta a stanovuje strategie pro vzdělávání v letech 2011 a 2012. V rámci projektu budou proškoleni téměř všichni zaměstnanci v celém průřezu organizace.

Cíle projektu
Cílem projektu je zvyšovat schopnosti a dovednosti zaměstnanců a tím docílit dosažení strategických cílů mezi které mimo jiné patří zvýšení konkurenceschopnosti, zvýšení spokojenosti zákazníků a i firemních zaměstnanců.

Cílové skupiny
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci akciové společnosti. Do projektu se zapojí celkem 124 osob od vrcholného vedení až po řemeslné profese.

Průběh
V průběhu školení bude realizováno 12 klíčových aktivit.
Školení budou probíhat na všech úrovních akciové společnosti:

  • vedení a.s.
  • střední management
  • mistři, konstruktéři, projektanti,TPV,nákupčí, OŘJ, THP
  • řemeslné profese
  • ostatní profese

Výsledky
Požadovaným výsledkem projektu je naplnění monitorovacích indikátorů k 14.12.2012:

  • počet podpořených osob - 124
  • počet podpořených organizací - 1
  • počet úspěšných absolventů - 782

Mezinárodní spolupráce
Projekt neobsahuje mezinárodní spolupráci.

Partneři
Do projektu není zapojen žádný partner.

Realizátor projektu
Název: Východočeské plynárenské strojírny, a.s.
IČ: 60108819
Ulice: není 16
Město: Rosice
PSČ: 53834

Kontaktní osoba
Kontakt: Jaroslav Bárta, j.barta@vpsr.cz, tel.: 602124032