Upravit stránku

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/35.01669
Částka: 3 867 864,00 Kč
Schválená vyčerpaná částka: 2 911 451,58 Kč
Doba realizace projektu: 15. prosinec 2010 až 14. prosinec 2012

Popis projektu

Projekt s názvem Rozvoj zaměstnanců společnosti Východočeské plynárenské strojírny, a.s., který byl podpořen Evropskou unií v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, jež je součástí Evropského sociálního fondu, byl zaměřen na rozvoj zaměstnanců formou obecného i specializovaného vzdělávání. V rámci tohoto projektu byli proškoleni téměř všichni zaměstnanci v průřezu celé organizace. Součástí projektu byly nejrůznější kurzy a školení podporující rozvoj lidského kapitálu, zaměstnanost a zaměstnavatelnost účastníků projektu.

Cíle projektu

Cílem projektu bylo zvyšovat schopnosti a dovednosti zaměstnanců a tím docílit dosažení strategických cílů, mezi které patří zejména zvýšení konkurenceschopnosti podniku, zvýšení spokojenosti zákazníků a především firemních zaměstnanců.

Průběh

Projekt byl zaměřen na vzdělávání téměř všech pracovníků podniku od vrcholových manažerů přes administrativní pozice až po strojírenské profese. Zaměstnanci byli rozvíjeni především v obecných dovednostech důležitých pro jejich uplatnění na celém pracovním trhu.

  • vedení a.s.,
  • střední management,
  • mistři, konstruktéři, projektanti, TPV, obchodníci, OŘJ, THP,
  • řemeslné profese,
  • ostatní profese.

Výsledky

Hlavním cílem projektu bylo naplnění požadovaných monitorovacích indikátorů k 14.12.2012, což bylo úspěšně splněno. Celkem bylo podpořeno celkem 141 osob, které úspěšně absolvovaly 793 kurzů. Z tohoto počtu osob bylo 14 žen, které se účastnili 121 kurzů z celkového počtu. Projekt byl z hlediska managementu firmy zhodnocen velmi pozitivně zejména z toho hlediska, že byly prováděny kurzy, které by bez podpory Evropského sociálního fondu nebylo možné realizovat. Velkým přínosem byla školení Soft skills, která byla zaměřena na plnění manažerských funkcí a následně větší spokojenosti zaměstnanců. Dalšími velmi přínosnými kurzy byla školení v programu AutoCAD nebo jazykové kurzy pro administrativní pracovníky.

Kontrola plnění projektu probíhala prostřednictvím zasílání průběžných monitorovacích zpráv administrátorovi projektu.

Závěrečná monitorovací zpráva byla schválena: 11.7.2013.

Mezinárodní spolupráce: Projekt neobsahuje mezinárodní spolupráci.

Partneři: Do projektu není zapojen žádný partner.

Realizátor projektu

Název: Východočeské plynárenské strojírny, a.s.
IČ: 60108819
Ulice: není 16
Město: Rosice
PSČ: 53834

Kontaktní osoba

Kontakt: Jaroslav Bárta, j.barta@vpsr.cz, tel.: 602124032

 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti