Upravit stránku

Také jste si někdy lámali hlavu, kolik může vážit taková nádrž na LPG? Pokud jste o tom právě teď nebo například již v minulosti přemýšleli, máme pro Vás perfektní příležitost. Připravili jsme pro Vás soutěž, která právě probíhá na naší facebookové stránce. Vaším úkolem je tipnout si, kolik by mohla nádrž na videu vážit. A kdo ví, pokud se Vám podaří tipnout správně jako první, nádrž bude Vaše. Co k tomu všechno potřebujete vědět? A jak se zúčastnit?

1.  Staňte se fanouškem naší facebookové stránky VPSczech
2. Podívejte se na video a zkuste si tipnout, kolik nádrž váží
3. Svůj tip nám napište do komentářů pod příspěvek

Pravidla soutěže

ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE 

 • Organizátorem soutěže je společnost eBRÁNA s.r.o. sídlem Staňkova 1322, Pardubice, 530 02, IČO: 25984764, DIČ: CZ25984764.
 • Pořadatelem soutěže je společnost Východočeské plynárenské strojírny, a.s., se sídlem v Rosicích 16, IČO:60108819.

DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE 

ÚČAST V SOUTĚŽI 

 • Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která je uživatelem služby Facebook, splňuje podmínky a zásady služby Facebook, akceptuje pravidla soutěže, splní její podmínky a pod příspěvek stránky VPSczech ohlašující soutěž vloží svoji odpověď na soutěžní otázku.
 • Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže. Dále rovněž osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.
 • Účast v soutěži není zpoplatněna a je dobrovolná.

MECHANIKA SOUTĚŽE A HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM 

 • V době konání soutěže bude na facebookové stránce VPSczech vypublikován příspěvek s informací o probíhající soutěži
 • Výhercem se stane fyzická osoba, která se svou odpovědí trefí do správného výsledku anebo se němu nejblíže přiblíží.

VÝHERCI A VÝHRY

 • Výhercem se může stát každý, kdo v období od 8.2. 2016 – 6.6. 2016 napíše do komentářů pod soutěžní příspěvek správnou odpověď na předem danou otázku související s vybraným produktem VPS.
 • Hlavní výherce soutěže obdrží cenu v podobě jednoho z vybraných produktů společnosti Východočeské plynárenské strojírny, a.s.
 • Výhry výhercům věnuje společnost Východočeské plynárenské strojírny, a.s.

OZNÁMENÍ VÝHERCŮ A PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

 • Výherce bude oznámen na stránce https://www.facebook.com/VPSczech/?fref=ts, pod příspěvkem oznamující soutěž nejpozději do 2 pracovních dnů po skončení soutěže.
 • Výherce následně musí poslat do zpráv na facebookové stránce VPSczech svůj e-mail, poštovní adresu a adresu osobního profilu na Facebooku, aby bylo možné ověřit údaje, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků soutěže.
 • Výherce, který do 5 pracovních dnů po zveřejnění výzvy nezareaguje na tuto výzvu, ztrácí nárok na výhru. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.
 • Pořadatel ani organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o odměně v případě zrušení osobního facebookového profilu soutěžícího ani z důvodů, že výherce nepřebírá zaslané zprávy nebo z jiných důvodů nespočívajících na straně pořadatele. Výslovně se uvádí, že pořadatel je povinen ve vztahu k výherci uskutečnit nejvýše jeden pokus o oznámení výhry.
 • Nevyzvednutá výhra pak propadá bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže.
 • Soutěžící vstupem do soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.
 • Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

OSOBNÍ ÚDAJE 

 • Účastník soutěže registrací do soutěže dává organizátorovi a pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a číslo mobilního telefonu za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely organizátora nebo pořadatele.
 • V případě, že se stane výhercem jedné z cen, též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách organizátora a pořadatele.
 • Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedenému zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem nebo organizátorem, zejména osobami pověřenými zajištěním této soutěže.
 • Pořadatel i organizátor si vyhrazují právo využít výsledků soutěže a jejich spojení s osobou výherce k marketingovým účelům.
  Pořadatel a organizátor jsou oprávněni k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího.
 • Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele a organizátora, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a organizátorovi.

OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY 

 • Pořadatel a organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne 9.2. 2016. O případných změnách bude pořadatel a organizátor informovat prostřednictvím facebookové stránky https://www.facebook.com/VPSczech/?fref=ts  
 • Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami.
 • Účast v soutěži ani výhry v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
 • Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook.
 • Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.
 • V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti