Upravit stránku

Zkratka LNG (Liquefied Natural Gas) znamená v překladu zkapalněný zemní plyn. Využití LNG je ve světě stále populárnějším tématem. Důvodem je pokles zásob ropy a nižší emise škodlivin do ovzduší než ze spalování ropných produktů. V následujících letech se očekává, že se bude trh s LNG významně rozvíjet.

Ve světě se LNG používá již od poloviny 20. století, avšak v Česku bylo jeho využití téměř neznámé. Jelikož se toto palivo v ČR téměř neprodávalo, protože o něj nebyl zájem, nikdo nenabízí ani vozidla a nejsou ani čerpací stanice. V poslední době se však situace rychle mění, at´už v souvislosti se začínající výstavbou LNG stanic, na které byly vypsány dotační programy v oblasti udržitelné mobility, nebo rozšiřujícím se parkem nákladních vozidel značek IVECO, Scania nebo Volvo.

lng-stanice.jpg
eurotank-lng.jpg

Porovnání LNG versus NG

  • Největší výhodou LNG oproti NG je výrazně vyšší energetická hustota LNG.
  • 570× menší objem LNG v porovnání s NG při 1 baru absolutního tlaku – menší objemy zásobníků.
  • Ve zkapalněné podobě můžeme LNG uchovávat při atmosférickém tlaku vychlazené na teplotu -172°C – jednoduchá konstrukce zásobníků, s vysokými nároky na izolaci.
  • LNG je nositelem „chladu“ – může při odpařování větších výkonů posloužit současně jako chladicí médium.
  • Ve srovnání s nádržemi na CNG jsou LNG nádrže menší a lehčí. Mají ale větší nároky na tepelnou izolaci a technické provedení odolávající velkým výkyvům teplot.
Doprava na LNG s sebou přináší také značné úspory. Snížíte náklady na pohonné hmoty a také ušetříte na dálničním mýtném (řada zemí EU osvobozuje tato vozidla od mýtného úplně).

Fyzikální vlastnosti LNG

V porovnání s plynným zemním plynem (NG) zaujímá LNG 570× menší objem, což je hlavním motivem jeho využití při skladování a transportu. Hustota zkapalněného zemního plynu je 400 kg/m3. Zkapalněný zemní plyn je udržován při teplotě -162 °C a atmosférickém tlaku. Teplota varu LNG se pak zvyšuje se zvyšujícím se tlakem.

Existence kapalné fáze zemního plynu je fyzikálně možná při velmi vysokých tlacích při teplotách nižších než -80 °C. Plynná fáze je lehčí než vzduch a hoří v plynném stavu po vytvoření hořlavé směsi se vzduchem. Proto vyžaduje zajištění odparu před vlastním spalováním. LNG je z pohledu chemického složení čistším metanem než NG v plynovodech, což je způsobeno vyšším stupněm separace nemetanových složek NG před vlastním zkapalněním.

cerpaci-stanice.jpg
Složení LNG 
Metan84,55-96,38 mol%
Etan2,00 -11,41 mol%
Propan0,35-3,24 mol%
n-Butan

0,00-1,30 mol%

  
Charakteristické teploty 
Teplota varu-162 °C
Kritický bod (maximální teplota kapalné fáze)-82 °C
Zápalná teplota650 °C
Stechiometrické teplota plamene1957 °C

Energetický obsah

 
Výhřevnost50 MJ/kg
Spalné teplo54 MJ/kg
  
Hustota 
LNG400 kg/m3
Hustota plynného skupenství0,7 kg/m3
  
Výbušnost 
Výbušný ve směsi se vzduchem v rozmezí4,3–15 % obj.
Oktanové číslo pro spalovací motory120 - 130

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti