Upravit stránku
Projekt
CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_241/0018605 - POŘÍZENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU, VÝROBNÍCH I NEVÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO SPOLEČNOST
VÝCHODOČESKÉ PLYNÁRENSKÉ STROJÍRNY, A.S.
je spolufinancován Evropskou unií.